STD ISD Codes of Madhya Pradesh

STD / ISD Codes of MP

Search for Hotels in Madhya Pradesh


STD / ISD Codes of Madhya Pradesh

An unmatched listing of STD Codes and ISD Codes belonging to Madhya Pradesh is given below. In order to ensure quick reach, the STD & ISD Codes are arranged in alphabetical order.

MP STD/ISD Codes

City STD Codes ISD Codes City STD Codes ISD Codes
A Lot
Agar
Ajaigarh
Alirajpur
Badamalhera
Badarwsas
Badnagar
Badnawar
Bareli
Baroda
Barwaha
Batkakhapa
Bhikangaon
Bhimpur
Bhind
Bhitarwar
Budhni
Burhanpur
Buxwaha
Chachaura
Dabra
Damoh
Datia
Deosar
Ghansour
Ghatia
Ghatigaon
Ghorandogri
Gunnore
Gwalior
Gyraspur
Hanumana
Itarsi
Jabalpur
Jabera
Jaisinghnagar
Amarpatan
Amarwada
Ambah
Arone
Badwani
Bagli
Baihar
Balaghat
Begamganj
Beohari
Berasia
Berchha
Bhopal
Biaora
Bijadandi
Bijawar
Chanderi
Chaurai
Chhapara
Chhatarpur
Depalpur
Dewas
Dhar
Dharampuri
Ghughari
Gogaon
Gohad
Goharganj
Harda
Harrai
Harsud
Hatta
Jaithari
Jaitpur
Jaitwara
Jamai
07410
07362
07730
07394
07689
07495
07367
07295
07486
07531
07280
07169
07288
07142
07534
07525
07564
07325
07609
07546
07524
07812
07522
07801
07693
07368
07526
0714
07731
0751
07596
07664
07572
0761
07606
07651
07675
07167
07538
07545
07290
07271
07636
07632
07487
07650
07565
07363
0755
07374
07643
07608
07547
07166
07691
07682
07322
07272
07292
07294
07647
07287
07539
07480
07577
07168
07327
07604
07659
07657
07671
07160
091-7410
091-7362
091-7730
091-7394
091-7689
091-7495
091-7367
091-7295
091-7486
091-7531
091-7280
091-7169
091-7288
091-7142
091-7534
091-7525
091-7564
091-7325
091-7609
091-7546
091-7524
091-7812
091-7522
091-7801
091-7693
091-7368
091-7526
091-714
091-7731
091-751
091-7596
091-7664
091-7572
091-761
091-7606
091-7651
091-7675
091-7167
091-7538
091-7545
091-7290
091-7271
091-7636
091-7632
091-7487
091-7650
091-7565
091-7363
091-755
091-7374
091-7643
091-7608
091-7547
091-7166
091-7691
091-7682
091-7322
091-7272
091-7292
091-7294
091-7647
091-7287
091-7539
091-7480
091-7577
091-7168
091-7327
091-7604
091-7659
091-7657
091-7671
091-7160
Ashoknagar
Ashta
Atner
Babaichichli
Baldeogarh
Baldi
Bamori
Bandhavgarh
Betul
Bhainsdehi
Bhander
Bhanpura
Bijaypur
Bina
Birsa
Birsinghpur
Chhindwara
Chicholi
Chitrangi
Churhat
Gadarwara
Gairatganj
Ganjbasoda
Garoth
Gopalganj
Gotegaon
Gourihar
Guna
Hoshangabad
Ichhawar
Indore
Isagarh
Jaora
Jatara
Jawad
Jhabua
Jobat
Jora
Kakaiya
Kannod
Khachrod
Khajuraho
Khakner
Khalwa
Kolaras
Kotma
Kukshi
Kundam
Maheshwar
Mahidpurcity
Maihar
Majhagwan
Mawai
Mehgaon
Mhow
Morena
Neemuch
Niwari
Niwas
Nowgaon
Petlawad
Pichhore
Piparia
Pohari
Ratlam
Rehli
Rewa
Sabalgarh
Sendhwa
Seondha
Seoni
Seonimalwa
07543
07560
07144
07790
07684
07326
07540
07653
07141
07143
07523
07427
07528
07580
07637
07655
07162
07145
07806
07802
07791
07481
07594
07425
07695
07794
07688
07542
07574
07561
0731
07541
07414
07681
07420
07392
07393
07537
07649
07273
07366
07686
07329
07328
07494
07658
07297
07623
07283
07365
07674
07670
07648
07527
07324
07532
07423
07680
07641
07685
07391
07496
07576
07490
07412
07585
07662
07536
07281
07521
07692
07570
091-7543
091-7560
091-7144
091-7790
091-7684
091-7326
091-7540
091-7653
091-7141
091-7143
091-7523
091-7427
091-7528
091-7580
091-7637
091-7655
091-7162
091-7145
091-7806
091-7802
091-7791
091-7481
091-7594
091-7425
091-7695
091-7794
091-7688
091-7542
091-7574
091-7561
091-731
091-7541
091-7414
091-7681
091-7420
091-7392
091-7393
091-7537
091-7649
091-7273
091-7366
091-7686
091-7329
091-7328
091-7494
091-7658
091-7297
091-7623
091-7283
091-7365
091-7674
091-7670
091-7648
091-7527
091-7324
091-7532
091-7423
091-7680
091-7641
0917685
091-7391
091-7496
091-7576
091-7490
091-7412
091-7585
091-7662
091-7536
091-7281
091-7521
091-7692
091-7570