Ujjain Madhya Pradesh

Tour Packages in Ujjain

Search for Hotels in Madhya Pradesh


Tour Packages of Ujjain

Tour Code
MPTT – BT- 01
Indore - Mandu - Maheshwar - Omkareshwar - Ujjain - Bhopal - Bhimbetka- Sanchi- Gwalior - Datia - Sonagiri - Orchha - Khajuraho - Ajaygarh - Bandhavgarh - Jabalpur
Tour Code
MPTT – BT- 03
Indore – Omkareshwar – Maheshwar – Mandu – Ujjain – Bhopal - Sanchi - Bhimbetka - Bhojpur - Pachmarhi - Kanha – Bandhavgarh – Khajuraho - Orchha - Gwalior
Tour Code
MPTT – BT- 07
Bhopal - Bhojpur - Bhimbetka - Pachmarhi - Bhedaghat - Kanha - Bandhavgarh - Khajuraho - Orchha - Gwalior - Ujjain - Mandu - Maheshwar - Omkareshwar – Indore
Tour Code
MPTT – PT - 05
Bhopal - Ujjain - Bhopal
Tour Code
MPTT – PT - 06
Bhopal - Ujjain - Omkareshwar - Indore – Bhopal
Tour Code
MPTT – PT - 07
Bhopal – Hoshangabad – Salkanpur – Ujjain – Omkareshwar - Indore – Bhopal
Tour Code
MPTT – PT - 10
Indore – Ujjain – Nalkheda – Mandsaur - Indore
Tour Code
MPTT – CT - 07
Varanasi - Khajuraho - Orchha - Gwalior - Shivpuri - Ujjain - Mandu - Bhopal - Sanchi – Pachmarhi - Jabalpur
Tour Code
MPTT – CT - 08
Delhi – Varanasi – Khajuraho – Orchha - Datia – Gwalior – Shivpuri – Ujjain – Mandu – Indore – Bhopal - Bhimbetka – Bhojpur - Delhi
Tour Code
MPTT – CT - 09
Indore - Ujjain - Omkareshwar - Khargone - Shahada - Ankleshwar - Mithi Talai - Bharuch - Baroda- Jhabua - Mandu - Bhopal- Jabalpur - Umaria - Amarkantak- Dindori - Lakhnadon - Piparya - Indore